Как да напишете добро CV така, че да Ви поканят на интервю за работа или често срещаното в интернет търсене - как се пише CW?

Как да напишете стойностно CV, за да имате шанса да получите интересно предложение за работа? Достатъчно ли е да впишете в него своите лични данни, образование, опит и предишни работни позиции? Да добавите ли мотивационно писмо към автобиографията си?

За съжаление, в практиката е често явление работодателите да получават стотици заявления за една работна длъжност.

Следователно, те не разполагат с много време за задълбочено прочитане на всяка автобиография или да прегледат информацията с всичките данни на кандидата, за да открият това, което ги интересува. Затова зле написаното CV често намалява шансовете Ви за мечтаната позиция. В такъв случай на кое да обърнете особено внимание в CV-то, за да убедите работодателя в своята кандидатура и да откриете добра работа? Тази статия е съвкупност от простички съвети и отговори на въпросите, изложени по-долу.

 

 • Какво всъщност е CV-то и каква е неговата функция?

 • Каква информация трябва да съдържа CV-то?

 • Дали да поставите своя снимка в CV-то?

 • Как да подберете подходящата снимка за своето CV?

 • Как да напишете CV, когато нямате още професионален опит?

 • Как да напишете CV, когато кандидатствате за длъжност в кол център?

 

Какво всъщност представлява CV-то?

 

Не без причина в заглавието на статията сме сложили грешна формулировка, включваща буквата W” вместо V. Оказва се, че интернет потребителите доста често въвеждат тази фраза в търсачката, за да получат насоки и примери как да напишат CV за работа. В такъв случай нека да изясним нещата за тези, които използват грешно наименование.

 

CV всъщност е съкращение от латинското „curriculum vitae“, което на български означава „професионална автобиография“. Следователно, това е нещо като вид документ, който представя кандидата - неговия професионален опит и образование, като този документ се изпраща на потенциалния работодател в процеса за набиране на служители. Функцията на този документ е да обявите своята кандидатура и да се представите като най-подходящия кандидат за дадена позиция. За да бъде правилно изписано, трябва да използвате в съкращението буквата v“. Сега, когато името и неговото значение вече са Ви ясни, можем да преминем към анализ на това как трябва да напишете CV за работа.

 

Как да напишем CV за работа? Не забравяйте да включите в него следната информация

 

Не съществува единно правило как да бъде написано професионално CV. Но най-важното качество, което трябва да притежава едно CV, е то да бъде подредено и четливо, благодарение на което служителят, подбиращ персонала, лесно ще може да открие интересуващата го информация. Въпреки че съществуват различни примери за съдържание, образци на CV и коментари към тях, то общото за всички е, че трябва да включите в CV-то посочената по-долу информация.

 

 • Лични данни
  Това е най-важната информация, която трябва да включите в своето CV. Най-отгоре трябва да сложите основните си данни, като: име и фамилия, данни за контакт (телефонен номер, имейл адрес), местожителство (населено място), а също, по желание, датата на раждане (тя не е задължителна). Непременно се уверете дали сте вписали правилно телефонния си номер и имейл адреса, за да може работодателят да се свърже с Вас. Би било жалко, ако предложението за интересна работна позиция Ви се изплъзне заради такава дреболия, каквато е пропуск в телефонния номер или грешка в имейл адреса.

 • Професионален опит
  Това е много важен елемент, на който работодателите обръщат най-голямо внимание. Как да опишете стажа си в CV-то? В него трябва да включите наименованията на работните длъжности и да посочите периода, през което сте ги заемали, както и да ги опишете накратко. Най-добре би било, ако го направите чрез подаване в отделни точки на изпълняваните задължения и най-важните сфери на поети отговорности.
  Важно: в CV-то винаги ползваме правилото за обратна хронология, което означава, че посочваме заеманите работни позиции от последната надолу към най-старата.

 • Образование
  В този раздел трябва да се обобщят етапите на образованието, които са важни за работодателя. Подобно на раздела с трудовия стаж, трябва да приложите правилото за обратната хронология. Затова избройте завършените специалности в университета и придобити специализации от последните до най-старите. За да опростите максимално CV-то си, можете да пропуснете в този раздел да споменете името на средното училище, което сте завършили, особено ако сте го завършили отдавна. Обикновено това е информация, която няма особено значение.

 • Знание на чужди езици
  Това е много важен раздел в автобиографията Ви, особено ако кандидатствате за работа в отдел за обслужване на клиенти, продавач или консултант в международна фирма, например в кол център на световна мрежа. Не забравяйте в CV-то си да включите информация не само за езиците, които владеете, но също и за нивото им на знание, например: испански език – напреднало ниво (ниво C1, потвърдено със сертификат). Не завишавайте компетентността си. Лъжата бързо ще излезе наяве и ще Ви постави в лоша светлина.

 • Изкарани курсове и обучения, притежавани сертификати
  В този раздел опишете своите умения, които са потвърдени с документ или такива, които сте успели да придобиете извън Вашия досегашен професионален опит. Когато ги записвате в CV-то си, не забравяйте да започнете от тези, които най-добре отговарят на естеството на позицията, за която кандидатствате. Например, ако кандидатствате за позицията на телефонен консултант с английски език - по-стойностни като умения тук ще се окажат езиковите сертификати или курсовете за дикция, отколкото изкарания курс за вечерен грим.

 • Допълнителни компетентности
  Ако можете да се похвалите с някакво по-специално умение, което успешно да Ви отличи на фона на останалите кандидати – непременно го впишете в своето CV. В този раздел обаче трябва да прецените кои умения са особено важни за позицията, за която кандидатствате. Например, за работа като продавач това може да е умението за бързо завързване на разговор, търпението и много добрите умения за водене на преговори.

 • Интереси, хоби
  Това не е задължителен елемент и можете да го пропуснете в случай, че Вашето CV вече е доста дълго. В противен случай, ако сте в началото на кариерата си или когато кандидатствате за първата си работа – е добре да се похвалите със своите интересни хобита и занимания. Най-добре ще е, ако те имат нещо общо със сферата, в която искате да се развивате професионално. Например, ако сте запалени по модата и кандидатствате за работа в онлайн магазин за дрехи - дори е задължително да включите в CV-то си модата като обект на Вашите интереси!

 • Клауза за защита на личните данни
  Това е много важен елемент от CV-то, за който не трябва да забравяте! Ако не впишете тази клауза, работодателят няма да има право да се свърже с Вас, а Вие ще изгубите шанса си да получите работата. Тази клауза гласи:

 

 

Трябва да поставите съгласието в бележките под линия на своето CV. Въз основа на тази клауза работодателят може да обработва личните Ви данни само по време на текущото набиране на персонал за определената длъжност. След като набирането на служители приключи, работодателят е длъжен по закон да изтрие данните на всички кандидати, които не са избрани.

 

Не забравяйте също, че много от работодателите правят конкурсите за работа онлайн, чрез компютърните системи и в този случай изпращате своето CV в електронен вид. В този случай е важно да отбележите в електронния формуляр съответните полета със съгласие за обработка на личните Ви данни.

 

Някои фирми дават възможност кандидатурата да бъде разгледана също и при бъдещи конкурси за работа. Когато подавате заявлението си, можете да отбележите във формуляра, че давате съгласие за участие в конкурсите за набиране на персонал, които ще бъдат обявени в бъдеще. Това ще Ви предостави възможност да получите интересни предложения за работа по-късно, ако този път не Ви поканят на интервю за работа във фирмата, в която кандидатствате.

 

Снимка в CV-тода сложите ли своя фотография или не?

 

Това е доста често срещана дилема сред хората, кандидатстващи за работа. Някои смятат, че най-важна в CV-то е информацията за опита, други изпращат образец на автобиография, в която снимката изпъква на преден план. Без съмнение добре подбраната и интегрирана снимка може значително да Ви улесни при получаване на задоволително предложение за работа. И обратното - зле направената или лошо подбрана снимка може да повлияе върху имиджа Ви и да Ви създаде трудности при намирането на мечтаната работа. Най-вече трябва да не забравяте, че снимката в CV-то не е най-важният елемент и ако в обявата за работа не е посочено изрично, че се изисква снимка, изобщо не трябва да я добавяте.

 

В България е прието като стандарт в CV-то да се добавя снимка. Това предоставя много предимства, особено когато провеждащият конкурса за работа разглежда десетки, а дори стотици автобиографии. Ако в своето CV добавите добре подбрана снимка, по-лесно ще бъдете запомнени. По този начин можете да направите добро първо впечатление, защото съответната стойка (език на тялото), облекло и уловени емоции могат да свидетелстват за много Ваши предимства: професионализъм, откритост или положителна нагласа.

 

Как да подберете подходяща снимка за CV-то?

 

Най-важното правило, което за съжаление не е очевидно за всички, е, че снимката в CV-то трябва да е актуална! Ще бъде голям минус за Вас, ако отидете на интервюто за работа и вече не приличате на лицето от снимката. Ще бъде възприето като минус не защото сте променили външният си вид, а защото не сте се постарали да сложите в CV-то си подходяща снимка, което е толкова банално и очевидно.

 

Къде да поставите своята фотография в CV-то ? Съществуват различни образци и няма единно правило за това. Но най-често снимката се поставя в левия или десния горен ъгъл.

 

Когато прилагате снимка към CV-то, не забравяйте тя да отговаря на следните условия, изброени по-долу.

 

 • Добро качество
  Какво всъщност е фотография с добро качество? По-лесно ще бъде да обясним какви са най-често срещаните грешки. Първо, не поставяйте в CV-то си снимки с лошо качество, размазана или нефокусирана фотография. Забравете за снимките, които са небрежно сканирани или изрязани от друга фотография, където се виждат други хора. Снимката също така не може да е крива, лошо изрязана или зле форматирана. Най-подходяща е снимка, направена за документи - т.е. портретна снимка. За да си направите професионална снимка най-добре отидете при фотограф или помолете познат, който разбира от фотография.

 • Подходящо облекло
  По дрехите посрещат, това е очевидно. Така че в CV, в което искате да се представите от към най-добрата си светлина, по-добре не слагайте снимка в неугледен вид или в предизвикателно или бално облекло. Най-безопасното решение е да изберете за случая по-стандартно облекло в убити цветове. Затова заложете на по-елегантен тоалет, например риза или сако.

 • Подходящ език на тялото
  Добра идея е да напишете и добавите към CV-то си мотивационно писмо, в което ще имате възможност да убедите работодателя много по-внушително във Вашите предимства, за да бъде благоприятно настроен към Вашата кандидатура. Затова в снимката си за CV-то покажете, че сте положително настроен човек, открит и общителен. Усмихнете се! Значение има и дали снимката е цветна. Изберете цветна снимка, а не черно-бяла, защото тя изглежда тъжна и няма да привлече вниманието. Но не прекалявайте с цветовете, също така не създавайте впечатление на прекалено безгрижни или несериозни на снимката. Тук важи златното правило - изглеждайте приятно и професионално.

 

Как да напишете CV, ако още нямате достатъчно опит?

 

Намирането на работа без трудов стаж не е лесна задача, но има начини да го направите по-лесно. Добро хрумване е да напишете и добавите към CV-то си мотивационно писмо, в което ще имате шанс да убедите работодателя много по-внушително във Вашите предимства, за да бъде благоразположен към Вашата кандидатура.

 

Как да напишете мотивационно писмо ли? Направете си самопроверка, отговорете на въпроса: В какво съм добър? и направете списък със своите положителни качества. Но не трябва да забравяте едно много важно нещо. Без значение колко държите на работата - не трябва да преувеличавате. След това ще се окажете в лошо положение, защото ще Ви възприемат като неблагонадежден служител.

 

Доброто мотивационно писмо трябва да включва информация защо държите да заемете дадената позицията. Постарайте се да посочите конкретна причина, поради която работодателят трябва да избере именно Вас. Например, ако кандидатствате за позиция в сферата на телемаркетинга, представете своите преимущества, които са важни за тази позиция, като: добра дикция, приятен глас, търпение, умения за водене на преговори и желание за развитие в областта на маркетинга. Можете да напишете за своите планове, свързани със следването и по-нататъшното професионално развитие в тази област.

 

Ако все още нямате никакъв професионален опит, включете в своето CV възможно най-много от своите умения, предимства и предпочитания. Представете своя житейски опит: завършени курсове и обучения, работа като доброволец и членство в различни организации. Включете ги в своето CV вместо раздела „Трудов стаж и опишете накратко какво сте научили. Вашата силна страна, ако ли не най-силната, ще са знанията на чужди езици. Трябва обаче да посочите нивото, на което владеете езика, изкараните курсове и получени сертификати.

 

Важен елемент, с който можете да се отличите сред съперниците си при кандидатстването за работа, е ако поставите най-отгоре в CV-то т. нар. кратко „професионално резюме“. То ще привлече вниманието на работодателя и ще покаже най-силните Ви качества. Как се пише такова резюме?

 

Представете се кратко и опишете своята професионална цел. Правейки това, последователно уточнете:

 

 • Какъв човек сте? Например: Аз съм III курс студентка по журналистика и връзки с обществеността.

 • Кое във Вашата автобиография доказва, че сте идеалният кандидат? Аз съм общителна, амбициозна и бързо се уча.

 • Как постигате професионалната си цел? Желая да се развивам в областта на интернет маркетинга. Търся работа на стажантска позиция в маркетинг отдела.

 

Как да напишете CV за кол център?

 

Ако кандидатствате за работа като консултант или продавач в кол център, правилната информация, подадена във вашето CV и мотивационно писмо, може да Ви помогне да Ви поканят на интервю за работа. Достатъчно е първо да помислите какви качества и умения са Ви необходими за работата в кол центъра. След това ги съчетайте със своите предпочитания и компетентност. Задачите на подобен служител включват текущо обслужване на клиенти по телефона или продажба по телефона на услуги, но не само това. В задълженията е включена и административна работа по изготвяне на всякаква документация.

 

Следователно, при този вид работа е важно да можете „да говорите“, да сте отзивчиви, но също така и добросъвестни. Допълнителен плюс тук може да е притежаването на добра дикция и приятен глас. Затова се запитайте дали притежавате тези качества. Имате ли потенциала и желанието да ги развиете? Ако е така – не Ви остава нищо друго освен да напишете това в своето CV. Нищо не пречи в този случай да напишете също и мотивационно писмо, в което да разсеете всичките съмнения относно Вашата кандидатура на провеждащия конкурса за работа.

 

Какво още е добре да използвате при съставянето на CV и мотивационно писмо?

 

При написването на CV и мотивационно писмо, обърнете внимание дали Вашето CV не е по-дълго от 1 страница. В този случай най-важна е първата страница. Трябва да я подготвите с особено голямо внимание. Вижте образците на автобиографии, достъпни в интернет порталите. Можете също така да използвате интернет програма, която записва CV-то в pdf формат. Изберете добре оформен шаблон, поставете съдържание в него, а след това запишете CV-то в pdf. Предимството на CV-то в pdf формат е, че можете да сте сигурни, че служителят, занимаващ се с набирането на персонал, ще получи CV-то в същия вид, в който сте го изготвили. Благодарение на това не рискувате работодателят да получи лошо форматиран файл.

 

Резюме -как да напишете добро CV само в 7 точки

 

 • 1. Погрижете се Вашето CV (и евентуално мотивационно писмо) да бъдат стегнати и четливи.

 • 2. Започнете от „представяне на професионалния си опит“.

 • 3. Проверете дали сте вписали правилно данните си.

 • 4. Добавете хубава снимка.

 • 5. Пишете само истината.

 • 6. Включете компетенциите и уменията, които най-добре отговарят на характера на работата, за която кандидатствате.

 • 7. Поставете под линия в CV-то клаузата за защита на личните данни.

 

А какво да правите, когато Ви поканят на интервю за работа ли? Вижте, как да се подготвите за интервюто за работа, за да направите добро впечатление >>