Посредством ползването на уебсайта, предоставен в домейна Homeglobal.com, се дава съгласие за инсталирането на файлове „бисквитки“ на крайното устройство на лицата, влизащи с данни за вход в Уебсайта, както и за използване на файлове Cookies от страна на B.P.O. Poland ООД съгласно настоящата Политика. Съгласието се предоставя посредством настройките на интернет браузъра. Ако Потребителят не даде съгласие за използване от страна на B.P.O. Poland ООД на файлове Cookies („бисквитки“), трябва да промени настройките на своя браузър по съответния начин или да се откаже от ползването на Уебсайта.

 

Какво представляват файловете Cookie („бисквитки“)?

Така наречените „бисквитки“ (англ. Cookies) са единични, малки текстови файлове, изпращани от разглежданите интернет страници и изтегляни от компютъра на потребителя. Информацията, включена в тези файлове, дава възможност за прочитане на съдържащата се в тях информация единствено от сайта, който ги е създал. По този начин интернет сайта не може да получи достъп до други файлове, които се намират в компютъра на потребителя.

На сайта на Homeglobal.com се използват два вида файлове Cookies:

• сесийни - остават в устройството на потребителя до момента на напускане на интернет сайта или изключване на интернет браузъра

• постоянни - остават на устройството на потребителя за определено време, уточнено в параметрите на файла, или до момента на премахването им ръчно от потребителя.

 

Мога ли да се откажа да приемам файлове Cookies?

Действията, свързани със съхранението и изпращането на файловете Cookies се обслужват от интернет браузърите и не са видими за потребителя. Повечето използвани браузъри по подразбиране ги приемат. Въпреки това потребителят може да настрои така браузъра си, че да отхвърли молбата за съхранение на файловете „бисквитки“ като цяло или само на отделни файлове. Това може да стане посредством настройките в браузъра.

Подробна информация относно използването на файловете „бисквитки“ се намира в настройките и документацията на избрания интернет браузър. Ако потребителят не направи промени в настройките на файловете Cookies, означава, че е съгласен с тяхното записване и прочитане от страна на сайта Homeglobal.com.