Нашите процеси за набиране на персонал обикновено са многоетапни, за да можем най-добре да въведем всеки човек в организационната ни култура. Броят на етапите и процеса на набиране варират в зависимост от длъжността, но най-често са 7 на брой.

1.
Подаване на документи

Налични работни места в HomeGlobal ще намерите тук. Ако понастоящем не набираме хора за позицията, която Ви интересува - например в момента не търсим консултант с познания на езика, на който говорите, изпратете ни запитванеи ние ще се опитаме да намерим подходящо място за Вас.

2.
Проверка

След получаване на заявлението, то се потвърждава от нас и дори ако не Ви поканим на следващия етап на рекрутиране в този процес, ще получите обратна информация от нас. Ако сте съгласни да участвате в бъдещи процеси за набиране на персонал, вероятно в бъдеще ще се свържем с Вас, за да Ви предложим интересна оферта, която съответства на Вашите умения.
 

Проверете как трябва да изглежда CV-то, така че Вашата заявка да не убегне вниманието ни.

3.
Разговор по телефона

Когато въз основа на Вашето CV стигнем до извода, че търсим точно Вас, ще Ви потърсим по телефона.
Първо, трябва да знаем Вашите очаквания за работа. Също така това е времето да задавате въпроси.

4.
Проверка на уменията

Не се съмняваме във Вашите умения, но сме професионалисти и трябва да ги проверим. В случай на рекрутация на длъжност, която изисква например владеене на чужд език, ние ще организираме телефонно интервю с Вас на даден език или ще Ви изпратим езиков тест по електронната поща. Ако се изисква използването на какъвто и да е софтуер, ние също ще тестваме това умение.

5.
Интервю за набор на персонал

Следващата стъпка е интервю в офиса или по Skype. На срещата ще присъства човек от HR отдела и ръководителят на екипа. Целта на интервюто е да се опознае по-добре кандидата, неговите мотивации и кариерни стремежи. Също така това е време да се запознаете с нас и да задавате въпроси. По време на срещата ще Ви информираме колко време ще ни е необходимо, за да вземем решение относно конкретна позиция.

6.
Решение

Ние отлично разбираме, че никой не обича да живее в несигурност, така че ще се погрижим информацията за решението да стигне до Вас възможно най-скоро. Ако решението е положително и нашето предложение Ви харесва, ще се присъедините към екипа. Незабавно ще Ви предоставим всички документи, а ако трябва да останете във фирмен апартамент за 1 месец обучение, ние ще уредим всички подробности.

7.
Начало на сътрудничество

След като успешно преминете процеса на набиране, ще бъдете включени в т. нар. „onboarding“ - присъединяване към екипа. Целта е да Ви помогне да свикнете с новото място. Искаме възможно най-скоро да се почувствате спокойни при нас. Вие ще бъдете постоянно под грижите на HR Business Partner, отдела за обучение и Вашия мениджър. Какво следва след това? Проверете какви възможности Ви дава HomeGlobal >>

В момента набираме хора в много области

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?

Очакваме Вашето съобщение!

Ще отговорим възможно най-бързо.

Варшава, Мазовецкие

Имаме за Вас 99 оферти за работа във Варшава

Люблин, Любелские

Имаме за Вас 24 оферти за работа във Люблин

Люблин, Любелские

Имаме за Вас 3 оферти за работа във Люблин

Чешин, Шльонские

Имаме за Вас 3 оферти за работа във Чешин

Чешин, Шльонские

Имаме за Вас 1 оферти за работа във Чешин

Чешин, Шльонские

Имаме за Вас 1 оферти за работа във Чешин

Чешин, Шльонские

Имаме за Вас 1 оферти за работа във Чешин

Чешин, Шльонские

Имаме за Вас 1 оферти за работа във Чешин

Чешин, Шльонские

Имаме за Вас 1 оферти за работа във Чешин

Чешин, Шльонские

Имаме за Вас 1 оферти за работа във Чешин

Попълването на формуляра означава предоставяне на съгласие за обработка от B.P.O. Poland ООД със седалище във Варшава, на посочените във формуляра лични данни с цел свързване с Вас в рамките на процеса за набор на персонал, даване на отговор на зададените въпроси или запитване за оферти.

Администратор на личните данни е B.P.O. Poland ООД, със седалище във Варшава (00-238), ул. „Дълга“ 29, офис 226. Данни за контакт с инспектора, отговарящ за защита на личните данни: rodo@officebpo.pl. (прочети повече)

Администратор на личните данни е B.P.O. Poland ООД, със седалище във Варшава (00-238), ул. „Дълга“ 29, офис 226. Данни за контакт с инспектора, отговарящ за защита на личните данни: rodo@officebpo.pl.

Ако ни предоставите своите лични данни, например кандидатура за работа, тези данни ще бъдат обработени единствено с цел да се свържем с Вас, въз основа на даденото от Вас съгласие (чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, наричан по-долу ОРЗД). Имате право във всеки момент да се отметнете от съгласието, без това да засяга законността на обработването, което е извършено въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

Личните данни, обработвани с цел обслужване на запитванията от формуляра за контакт, ще се съхраняват за периода на протичане на кореспонденцията, обоснован от вида запитване, но за срок не по-дълъг от 6 месеца от датата на приключване на кореспонденцията, евентуално до момента на предварително оттегляне на съгласието за обработка на данните. В зависимост от резултатите от кореспонденцията, данните или ще бъдат обработвани допълнително с цел осъществяване на договора, за което лицето, чиито данни се обработват ще бъде информирано отделно, или те ще бъдат заличени, ако не се стигне до установяване на сътрудничество.

В някои случаи, обработването на данни може да бъде задължително за времето, необходимо за предявяване на правни искове или защита срещу такива искове. Ако законът изисква да заличим Вашите данни, те ще бъдат обработвани до момента на реализиране на искането за изтриване на данни или искане, свързано с оттегляне на съгласието за обработка на данни.