Jak napsat dobrý životopis, abyste dostali pozvánku na přijímací pohovor (nebo také... jak napsat CV?)

Jak napsat hodnotný životopis, v reakci na nějž budete mít šanci dostat zajímavé nabídky zaměstnání? Stačí, pokud bude obsahovat vaše osobní údaje, vzdělání, zkušenosti a předchozí pracovní zkušenosti? Přiložit k životopisu motivační dopis?

Bohužel, často se stává, že zaměstnavatelé dostanou na jedno pracovní místo stovky žádostí.


Nemají tedy příliš času na důkladné procházení každého životopisu ani na prodírání se houštinou dat o uchazeči za účelem vyhledání informací, které je zajímají. Právě proto často špatně napsaný životopis zmaří šanci získat vysněnou pozici. Čemu bychom tedy v životopise měli věnovat obzvláštní pozornost, abychom zaměstnavatele přesvědčili aby si vybral právě nás a našli si dobrou práci? Tento článek představuje souhrn jednoduchých tipů a odpovědí na otázky níže.

 

 • Co je vlastně životopis a jaká je jeho funkce?

 • Jaké informace musí životopis obsahovat?

 • Umístit do životopisu svou fotografii?

 • Jak zvolit vhodnou fotografii pro svůj životopis?

 • Jak napsat životopis v okamžiku, kdy ještě nemáme profesní zkušenosti?

 • Jak napsat životopis, když se ucházíme o místo v call centru?

 

Co to vůbec je životopis?

 

Má svůj důvod, že jsme v názvu článku pro životopis použili zkratku CV. Ukazuje se totiž, že uživatelé internetu do vyhledávače často zadávají právě tento výraz, aby získali tipy a vzory, jak by měl pracovní životopis vypadat. Ujasněme si proto pojmy.

 

CV je zkratka z latinského „curriculum vitae” (což česky znamená „profesní životopis”). Jde tedy o něco na způsob vzoru dokumentu, který představuje popis uchazeče (jeho profesní zkušenosti a vzdělání), zasílaný potenciálnímu zaměstnavateli během výběrového řízení. Funkcí tohoto dokumentu je přihlášení se do výběrového řízení a představení sama sebe jako nejlepšího uchazeče o danou pozici. Správné je psát obě hlásky zkratky velkými písmeny. Nyní, když už jsou název a jeho význam jasné, můžeme přejít k analýze toho, jak napsat pracovní životopis.

 

Jak napsat pracovní životopis? Nezapomeňte v něm na tyto informace

 

Neexistuje jednotné pravidlo, jak napsat profesionální životopis. Ale nejdůležitějším rysem je to, aby byl úhledný a přehledný, díky čemuž personalista snadno najde informace, které ho zajímají. Přestože existují různé příklady obsahu, vzory a komentáře, je jejich společnou vlastností to, že životopis musí obsahovat níže uvedené informace.

 

 • Osobní údaje
  Jde o nejdůležitější informace, které ve svém životopise musíte uvést. Úplně nahoru umístěte své základní údaje, jako je jméno a příjmení, kontakt (telefonní číslo, e-mailová adresa), místo bydliště (obec) a také volitelně datum narození (není povinné). Rozhodně se ujistěte, jestli jste uvedli správné telefonní číslo a e-mailovou adresu, aby vás mohl zaměstnavatel přímo kontaktovat. Byla by škoda, kdyby vám nabídky zajímavého místa utekly pod nosem kvůli takové banalitě, jako je chyba v čísle nebo překlep v e-mailové adrese.

 • Profesní zkušenosti
  Jedná se o velice podstatný prvek, jemuž zaměstnavatelé věnují největší pozornost. Jaké zkušenosti popsat v životopise? Měli byste do něj zahrnout názvy pracovních pozic a uvést data jejich zaujímání, a také je krátce popsat. Nejlepší je udělat to prostřednictvím bodového výčtu vykonávaných povinností a nejdůležitějších oblastí zodpovědnosti.
  Důležité: v životopise vždy dodržujeme pravidlo obrácené chronologie, což znamená, že zaujímané pracovní pozice popisujeme od nejnovějšího po nejstarší.

 • Vzdělání
  V této sekci bychom měli shrnout etapy vzdělávání, které budou pro zaměstnavatele podstatné. Podobně jako v sekci profesních zkušeností byste měli uplatnit pravidlo obrácené chronologie. Vyjmenujte tedy absolvované obory studia a získané tituly od nejnovějšího po nejstarší. Pro maximální zjednodušení životopisu v této sekci můžete vynechat uvedení názvu absolvované střední školy, obzvláště, pokud jste ji dokončili před mnoha lety. Obvykle jde o málo podstatnou informaci.

 • Znalost cizích jazyků
  Jde o velice důležitou sekci životopisu, zvláště, jestli se ucházíte o pozici v oddělení zákaznické podpory, prodejce nebo konzultanta v mezinárodní firmě, na příklad v call centru globálního dosahu. Nezapomeňte do životopisu zahrnout informaci nejen o jazycích, které ovládáte, ale také o úrovni jejich znalosti, na příklad: španělština – pokročilá (úroveň C1 potvrzená certifikátem). Nezapomeňte své kompetence nezveličovat. Lež rychle vyjde najevo a uvrhne vás do špatného světla.

 • Absolvované kurzy a školení, držené certifikáty
  Do této sekce umístěte popis vašich dovedností potvrzených dokladem, nebo takové, které se vám podařilo získat nad rámec vašich dosavadních profesních zkušeností. Při jejich zadávání do životopisu nezapomeňte začít těmi, které nejlépe odpovídají charakteru pozice, o níž se ucházíte. Na příklad, pokud se ucházíte o pozici telefonického konzultanta v angličtině – nejhodnotnější dovedností budou jazykové certifikáty nebo kurzy výslovnosti, a dostanou tak přednost před kurzem večerního líčení.

 • Další dovednosti
  Pokud se můžete pochlubit nějakými zvláštními dovednostmi, které vás skutečně odliší od jiných uchazečů – rozhodně je ve svém životopise popište. V této sekci je však nutné zamyslet se, které dovednosti jsou obzvláště důležité pro pozici, o níž se ucházíte. Na příklad na pozici prodavače to může být dovednost rychlého navazování kontaktu, trpělivost a velice dobré umění vyjednávat.

 • Zájmy, koníčky
  Nejde o nezbytný prvek a můžete ho vynechat v případě, kdy je už váš životopis i tak dosti obšírný. V opačném případě, na příklad na začátku kariéry nebo když se ucházíte o svou první práci, se vyplatí pochlubit svými zajímavými koníčky a zájmy. Nejlepší je, pokud mají něco společného s oblastí, v níž byste se rádi profesně rozvíjeli. Na příklad, pokud jste módní nadšenec a ucházíte se o práci v internetovém oblečení s oděvy – přímo musíte do svého životopisu zahrnout módu jako objekty svých zájmů!

 • Klauzule o ochraně osobních údajů
  Je to velice důležitá součást životopisu, na níž by se nemělo zapomínat! Pokud ji do něj nezahrnujete, nebude mít zaměstnavatel právo vás kontaktovat a vy přijdete o šanci získat práci. Tato klauzule zní:

 

 

Dejte jí prostor v zápatí svého životopisu. Na základě této klauzule může zaměstnavatel zpracovávat osobní údaje výhradně v průběhu výběrového řízení na konkrétní pozici. Až výběrové řízení skočí, zaměstnavatel je právně povinen odstranit osobní údaje všech uchazečů, kteří nebyli vybráni.

 

Nezapomeňte, že mnozí zaměstnavatelé provádějí on-line výběrové řízení s pomocí počítačových systémů, a pak své CV zasíláte v elektronické verzi. Pak je důležité, abyste v internetovém formuláři označili příslušné pole se souhlasem se zpracováním vašich osobních údajů.

 

Některé firmy umožňují posuzování uchazeče i v budoucích výběrových řízeních. Během podávání přihlášky můžete ve formuláři označit, že souhlasíte s účastí ve výběrových řízeních, která budou zahájena v budoucnu. To vám možní dostávat zajímavé pracovní nabídky později, pokud tentokráte nedostanete pozvánku na přijímací pohovor ve firmě, do níž se hlásíte.

 

Fotografie v životopise – umístit svou fotografii nebo ne?

 

Jde o časté jablko sváru mezi osobami usilujícími o zaměstnání. Jedni si myslí, že nejdůležitější jsou v životopise informace týkající se zkušeností, jiní odkazují na vzory životopisů, na nichž se fotografie přímo vysouvá do popředí. Není pochyb, že dobře zvolená a zakomponovaná fotografie vám může výrazně usnadnit získání uspokojivé pracovní nabídky. A naopak – špatně provedená nebo nevhodně zvolená fotografie může házet stín na vaši image a zkomplikovat vám nalezení vysněné pozice. Především nesmíme zapomínat, že fotografie v životopise není nedůležitější a pokud není v pracovní nabídce jasně uvedeno, že se požaduje fotografie, vůbec ji přidávat nemusíte.

 

V České republice je normou, že se do životopisu vkládá fotografie. Přináší to mnoho výhod, obzvláště za situace, kdy personalista prohlíží desítky, a dokonce stovky životopisů. Pokud ke svému životopisu připojíte dobře zvolenou fotografie, snáze si vás zapamatují. Také tím můžete udělat dobrý první dojem, protože už správný postoj (řeč těla), oděv a zachycené emoce mohou vypovídat o mnoha vašich přednostech: profesionalitě, otevřenosti nebo pozitivním přístupu.

 

Jak zvolit vhodnou fotografii pro životopis?

 

Nejdůležitější pravidlo, které ale bohužel není pro všechny samozřejmé, je to, že fotografie v životopise musí být aktuální! Bude pro vás obří mínus, jestliže přijdete na pohovor a člověka na fotografii nebudete ani připomínat. Bude to mínus nejen proto, že se změnil váš vzhled, ale také proto, že jste se nepostarali o tak triviální a samozřejmou věc, jako je umístit v životopise správnou fotografii.

 

Kde v životopise umístit svou fotografii? Existují různé vzory a jediná správná metoda neexistuje. Nejčastěji se ovšem fotografie umísťuje v levém nebo pravém horním rohu.

 

Při připojování své fotografie k životopisu myslete na to, aby jistě splňovala níže uvedené podmínky.

 

 • Dobrá kvalita
  Jaká je fotografie špatné kvality? Snadnější bude vysvětlit to s pomocí nejčastěji činěných chyb. Neumisťujte do životopisu fotografie slabé kvality, rozmazané, neostré. Zapomeňte na takové, které jsou nedbale naskenované, nebo vyříznuté z jiné fotografie, na níž se nacházejí i jiné osoby. Nemohou být také křivé, špatně oříznuté nebo nesprávně naformátované. Nejlepší budou fotografie přesně takové, jako na průkazy – tedy portrétní záběr. Pro zhotovení profesionální fotografie je tak nejspolehlivější vypravit se k fotografovi nebo požádat o vyfotografování přítele, který se v tom vyzná.

 • Odpovídající oděv
  Samozřejmě to není tak, že šaty dělají člověka. Ale v životopise, ve kterém se chcete ukázat z co nejlepší stránky, je přesto lepší nepoužívat snímky v negližé nebo ve vyzývavém oblečení na večírek. Nejbezpečnějším řešením tak zůstává vybrat si pro tuto příležitost formální oděv v tlumených barvách. Vsaďte tedy na elegantní oblečení, na příklad košili nebo sako.

 • Odpovídající řeč těla
  Asi nikdo nechce pracovat s lidmi s ponurými, negativními zvyklostmi. Proto na své fotografii v životopise vyjádřete, že jste pozitivní, otevřený a komunikativní člověk. Usmívejte se! Pojí se s tím i barva fotografie. Vsaďte na barevný, ne černobílý snímek, protože ten by vypadal jednoduše smutně a nepřitahoval pozornost. Nepřežeňte to ale ani druhým směrem a nechtějte na fotografii vypadat příliš lehkomyslně ani nedělejte koketní výrazy. V tomto případě platí pravidlo zlatého středu – tvařte se přátelsky, ale profesionálně.

 

Jak napsat životopis, pokud ještě nemáte zkušenosti?

 

Najít si práci bez profesních zkušeností nepatří mezi snadné úkoly, ale existují způsoby, jak si to zjednodušit. Dobrý nápad je napsat a připojit k životopisu motivační dopis, ve kterém budete mít šanci sugestivnější přesvědčit zaměstnavatele o vašich přednostech tak, aby se k vašemu uchazečství stavěl pozitivněji.

 

Jak napsat motivační dopis? Vyzkoušejte sami sebe, odpovězte si na otázku: „V čem jsem dobrý“ a vytvořte seznam svých pozitivních vlastností. Nesmíte ale zapomínat na jednu velice důležitou věc. Bez ohledu na to, jak moc vám na dané pozici záleží – nesmíte lhát. V opačném případě se ocitnete v nezáviděníhodné situaci, protože budete působit jako nedůvěryhodný člověk.

 

Dobrý motivační dopis musí obsahovat informace o tom, proč vám na dané pozici záleží. Pracujte na tom, abyste uvedli konkrétní důvod, proč by si měl zaměstnavatel vybrat právě vás. Na příklad, pokud se ucházíte o pozici telemarketéra, představte své přednosti, které jsou na této pozici důležité, jako je: dobrá výslovnost, příjemný hlas, trpělivost, dovednost vyjednávat a chuť rozvíjet se v oblasti marketingu. Můžete napsat o svých plánech spojených se studiem a další cestou profesního rozvoje v této oblasti.

 

Pokud ještě nemáte žádné profesní zkušenosti, uveďte ve svém životopise maximum svých dovedností, předností a predispozicí. Představte své životní zkušenosti: absolvované kurzy a školení, dobrovolnictví, stejně jako přináležitost do různých organizací. Dejte jim v životopise prostor místo sekce „Profesní zkušenosti“ a krátce popište, co vás naučily. Vaší silnou, jestli ne nejsilnější, stránkou bude znalost cizích jazyků. Proto musíte napsat o úrovni jejich znalosti, absolvovaných kurzech a držených certifikátech.

 

Důležitým prvkem, díky němuž můžete předběhnout své soupeře v získání pracovní nabídky, je umístit úplně nahoře na životopise tak zvanou krátkou „profesní rekapitulaci“. Přitáhne pozornost a představí vaše nejsilnější stránky. Jak ji napsat?

 

Krátce se představte a popište svůj profesní cíl. Při tom postupně definujte:

 

 • Kdo jste? Na příklad: Jsem studentka 3. ročníku žurnalistiky a sociální komunikace.

 • Co ve vašem životopise mluví pro to, že jste dokonalý uchazeč? Jsem komunikativní, ambiciózní a rychle se učím.

 • Jak vnímáte svůj profesní cíl? Toužím se rozvíjet v oblasti internetového marketingu. Hledám práci na pozici stážisty v marketingovém oddělení.

 

Jak napsat životopis pro call centrum?

 

Pokud se ucházíte o práci konzultanta, poradce nebo prodejce v call centru, mohou vám správné informace obsažené ve vašem životopise a motivační dopis pomoci získat pozvánku na přijímací pohovor. Stačí, že se nejdříve zamyslíte, jaké vlastnosti a dovednosti vyžaduje práce v call centru. Následně je porovnejte se svými predispozicemi a dovednostmi. Mezi úkoly zaměstnanců tohoto druhu patří mimo jiné průběžná obsluha zákazníků nebo telefonický prodej služeb, ale nejen to. Pojí se s tím také administrativní práce při sestavování veškeré možné dokumentace.

 

Při takové práci je důležité „mít vyřídilku“, vyznačovat se empatií, stejně jako být puntičkářský. Dalším plusem je v tomto případě dobrá výslovnost a příjemný hlas. Zeptejte se sami sebe, jestli máte tyto vlastnosti. Máte potenciál a chuť rozvíjet je? Pokud ano – nezbývá nic jiného než to napsat ve svém životopise. Nic také nestojí v cestě tomu, abyste v tomto případě napsali motivační dopis, v němž zbavíte personalistu pochybností ohledně vašeho ucházení se o práci.

 

Co ještě se vyplatí využít při psaní životopisu a motivačního dopisu?

 

Během psaní životopisu a motivačního dopisu věnujte pozornost tomu, že pokud se váš životopis skládá z více než 1 strany, je nejdůležitější hlavní strana. Právě ji musíte tedy připravit s největší péčí. Podívejte se na příklady životopisů dostupné na portálech na internetu. Můžete k tomu využít internetový program, který generuje životopisy ve formátu pdf. Vyberte si přehlednou šablonu, naplňte ji obsahem a pak si stáhnete životopis. Převahou životopisu ve formátu pdf je, že máte jistotu, že životopis, který si stáhne personalista, vypadá úplně stejně, jako jste ho připravili. Díky tomu neriskujete, že personalista dostane špatně naformátované soubory.

 

Rekapitulace – aneb jak napsat dobrý životopis v 7 bodech

 

 • 1. Postarejte se, aby váš životopis (a případně i motivační dopis) byl úhledný a přehledný.

 • 2. Začněte „profesní rekapitulací“.

 • 3. Zkontrolujte, jestli jste uvedli správné údaje.

 • 4. Přidejte dobrou fotografii.

 • 5. Pište jen pravdu.

 • 6. Omezte se na kompetence a predispozice, které nejlépe zapadají do charakteru pozice, o níž se ucházíte.

 • 7. Do zápatí umístěte klauzuli o ochraně osobních údajů.

 

A co když budete pozváni na přijímací pohovor? Zjistěte, jak se připravit na pracovní pohovor, abyste udělali dobrý dojem >>