Varšava, Mazovské

Máme pro Vás 99 nabídek práce ve Varšavě

Lublin, Lubelské

Máme pro Vás 24 nabídek práce ve Lublinu

Lublin, Lubelské

Máme pro Vás 3 nabídek práce ve Lublinu

Těšín, Slezské

Máme pro Vás 3 nabídek práce ve Těšíně

Těšín, Slezské

Máme pro Vás 1 nabídek práce ve Těšíně

Těšín, Slezské

Máme pro Vás 1 nabídek práce ve Těšíně

Těšín, Slezské

Máme pro Vás 1 nabídek práce ve Těšíně

Těšín, Slezské

Máme pro Vás 1 nabídek práce ve Těšíně

Těšín, Slezské

Máme pro Vás 1 nabídek práce ve Těšíně

Těšín, Slezské

Máme pro Vás 1 nabídek práce ve Těšíně

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováváním společností B.P.O. Poland sp. z o.o. sp.k. se sídlem ve Varšavě, uvedených ve formuláři osobních údajů za účelem kontaktování Vás v rámci procesu výběrového řízení, poskytnutí odpovědi na otázku nebo poptávku.

Správcem osobních údajů je společnost B.P.O. Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, se sídlem ve Varšavě (00-238), ul. Długa 29 lok. 226. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: rodo@officebpo.pl. (čtěte více)

Správcem osobních údajů je společnost B.P.O. Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, se sídlem ve Varšavě (00-238), ul. Długa 29 lok. 226. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: rodo@officebpo.pl.

Pokud nám předáte osobní údaje týkající se např. uchazečů o zaměstnání, budou tyto údaje zpracovávány výhradně pro účely kontaktování Vás, na základě Vámi uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jako GDPR). Přísluší Vám právo odvolat souhlas v libovolném okamžiku, což ale nemá vliv na soulad s právem zpracovávání, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Osobní údaje zpracovávané za účelem vyřízení dotazu z kontaktního formuláře budou uchovávány po dobu trvání korespondence opodstatněnou druhem dotazu (ale ne déle než po dobu 6 měsíců ode dne ukončení korespondence), případně do doby dřívějšího stažení souhlasu se zpracováním. V závislosti na tom, jaké budou výsledky vedené korespondence, budou údaje buď zpracovávány dál za účelem plnění smlouvy, o čemž osoba, které se údaje týkají bude samostatně informována, nebo budou odstraněny pokud nedojde k navázání spolupráce.

Zpracování údajů může být v některých případech nutné po dobu nezbytnou pro účel vymáhání právních nároků nebo ochrany před těmito právními nároky. Pokud po nás právní předpisy vyžadují, abychom Vaše údaje smazali, budeme je zpracovávat, dokud nebude dokončena žádost o vymazání údajů nebo žádost týkající se odvolání souhlasu se zpracováním údajů.