Námi vedené náborové procesy jsou obvykle vícefázové, abychom co nejlépe začlenili spolupracovníka do naší organizační kultury. Počet fází a průběh náboru se liší v závislosti na pracovní pozici, ale nejčastěji je jich 7.

1.
Žádost

Dostupné pracovní pozice s HomeGlobal naleznete zde. Pokud současně nevedeme nábor na pracovní pozici, která Vás zajímá (např. současně nehledáme konzultanta se znalostí jazyka, který ovládáte), pošlete nám dotaz, a budeme se snažit najít pro Vás vhodný nábor.

2.
Verifikace

Po obdržení žádosti jsou tyto námi ověřeny a dokonce pokud Vás v tomto procesu nepozveme do další fáze náboru, tak od nás obdržíte zpětnou vazbu. Pokud budete souhlasit s účastí v budoucích náborových procesech, tak Vás pravděpodobně budeme kontaktovat v budoucnu se zajímavou nabídkou, která odpovídá Vašim schopnostem.
 

Zjistěte, jak by mělo vypadat CV, aby Vaše žádost určitě neušla naší pozornosti.

3.
Telefonický hovor

Pokud na základě Vašeho CV zjistíme, že hledáme právě Vás, budeme Vás kontaktovat telefonicky.
Nejdříve musíme znát Vaše očekávání ohledně práce. Je to také Váš čas na kladení dotazů.

4.
Ověření schopnosti

Nepochybujeme o Vašich schopnostech, ale jsme profesionálové a musíme je prověřit. V případě náboru na pracovní pozici vyžadující např. znalosti cizího jazyka, si s Vámi smluvíme telefonický hovor v daném jazyce nebo Vám zašleme e-mailem jazykový test. Je-li nutné používání nějakého software, prověříme rovněž tuto schopnost.

5.
Náborový pohovor

Dalším krokem je náborový pohovor v kanceláři nebo na Skype. Setkání se zúčastní osoba z personálního oddělení a manažer týmu. Cílem pohovoru je lépe poznat kandidáta, jeho motivaci a profesní ambice. Je to zároveň doba na seznámení se s námi a kladení dotazů. Během setkání Vás budeme informovat, kolik budeme potřebovat času na přijetí rozhodnutí ohledně konkrétní pracovní pozice.

6.
Rozhodnutí

Dokonale chápeme, že nikdo nežije rád v nejistotě, proto se postaráme, aby se k Vám informace o rozhodnutí dostala co nejdříve. Pokud bude pozitivní, a Vám se bude líbit naše nabídka, připojíte se k týmu. Neodkladně Vám doručíme všechny dokumenty, a v případě nutnosti ubytování ve služebním bytě po dobu 1 měsíce školení, doladíme veškeré podrobnosti.

7.
Zahájení spolupráce

Po úspěšném absolvování procesu náboru budete zařazeni do procesu „onboardingu“. Jeho účelem je usnadnit Vám zapadnout na novém místě. Chceme, abyste se co nejrychleji u nás cítili pohodlně. Celou dobu budete v péči HR Business Partnera, školícího oddělení a Vašeho manažera. A co dál? Zjistěte, jaké možnosti Vám dává HomeGlobal >>

Současně vedeme nábory v mnoha oblastech

MÁTE OTÁZKY?

Čekáme na vaši zprávu!

Odpovíme co nejrychleji, jak to bude možné.

Varšava, Mazovské

Máme pro Vás 99 nabídek práce ve Varšavě

Lublin, Lubelské

Máme pro Vás 24 nabídek práce ve Lublinu

Lublin, Lubelské

Máme pro Vás 3 nabídek práce ve Lublinu

Těšín, Slezské

Máme pro Vás 3 nabídek práce ve Těšíně

Těšín, Slezské

Máme pro Vás 1 nabídek práce ve Těšíně

Těšín, Slezské

Máme pro Vás 1 nabídek práce ve Těšíně

Těšín, Slezské

Máme pro Vás 1 nabídek práce ve Těšíně

Těšín, Slezské

Máme pro Vás 1 nabídek práce ve Těšíně

Těšín, Slezské

Máme pro Vás 1 nabídek práce ve Těšíně

Těšín, Slezské

Máme pro Vás 1 nabídek práce ve Těšíně

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováváním společností B.P.O. Poland sp. z o.o. sp.k. se sídlem ve Varšavě, uvedených ve formuláři osobních údajů za účelem kontaktování Vás v rámci procesu výběrového řízení, poskytnutí odpovědi na otázku nebo poptávku.

Správcem osobních údajů je společnost B.P.O. Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, se sídlem ve Varšavě (00-238), ul. Długa 29 lok. 226. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: rodo@officebpo.pl. (čtěte více)

Správcem osobních údajů je společnost B.P.O. Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, se sídlem ve Varšavě (00-238), ul. Długa 29 lok. 226. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: rodo@officebpo.pl.

Pokud nám předáte osobní údaje týkající se např. uchazečů o zaměstnání, budou tyto údaje zpracovávány výhradně pro účely kontaktování Vás, na základě Vámi uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jako GDPR). Přísluší Vám právo odvolat souhlas v libovolném okamžiku, což ale nemá vliv na soulad s právem zpracovávání, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Osobní údaje zpracovávané za účelem vyřízení dotazu z kontaktního formuláře budou uchovávány po dobu trvání korespondence opodstatněnou druhem dotazu (ale ne déle než po dobu 6 měsíců ode dne ukončení korespondence), případně do doby dřívějšího stažení souhlasu se zpracováním. V závislosti na tom, jaké budou výsledky vedené korespondence, budou údaje buď zpracovávány dál za účelem plnění smlouvy, o čemž osoba, které se údaje týkají bude samostatně informována, nebo budou odstraněny pokud nedojde k navázání spolupráce.

Zpracování údajů může být v některých případech nutné po dobu nezbytnou pro účel vymáhání právních nároků nebo ochrany před těmito právními nároky. Pokud po nás právní předpisy vyžadují, abychom Vaše údaje smazali, budeme je zpracovávat, dokud nebude dokončena žádost o vymazání údajů nebo žádost týkající se odvolání souhlasu se zpracováním údajů.