1. Czy znajdzie się dla mnie miejsce w HomeGlobal jako konsultant w call center, jeśli nie mam doświadczenia?
2. Czy mogę pracować zdalnie?
3. Czy mój wiek jest istotny?
4. Jakie są godziny pracy?
5. Ile czasu muszę czekać na odpowiedź po rozmowie rekrutacyjnej?

MASZ PYTANIA?

Czekamy na Twoją wiadomość!

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe

Warszawa, Mazowieckie

Mamy dla ciebie 101 ofert pracy w Warszawie

Lublin, Lubelskie

Mamy dla ciebie 16 ofert pracy w Lublinie

Lublin, Lubelskie

Mamy dla ciebie 3 ofert pracy w Lublinie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 3 ofert pracy w Cieszynie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 1 ofert pracy w Cieszynie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 1 ofert pracy w Cieszynie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 1 ofert pracy w Cieszynie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 1 ofert pracy w Cieszynie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 1 ofert pracy w Cieszynie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 1 ofert pracy w Cieszynie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 1 ofert pracy w Cieszynie

Wypełnienie formularza oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Business Process Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, podanych w formularzu danych osobowych w celu skontaktowania się z Państwem w ramach procesu rekrutacji, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zapytanie ofertowe.

1. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest  Business Process Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-013), ul. Lindleya 16. 
(czytaj więcej...)

1. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest  Business Process Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-013), ul. Lindleya 16. 

2. Inspektor ochrony danych
Z wyznaczonym przez Business Process Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I spółka komandytowa inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail:  rodo@bpointernational.com.

3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do automatycznego podejmowania decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa. Przewidywane kategorie odbiorców danych osobowych to podmioty, w imieniu których udzielamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie m.in. Business Process Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-013), ul. Lindleya 16. 
Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi Państwa zapytania z formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
Przetwarzanie danych może być w niektórych przypadkach konieczne przez czas niezbędny w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami. Jeżeli przepisy prawa nakazują nam usunięcie Państwa danych, będą one przetwarzane do momentu realizacji wniosku o usunięcie danych lub wniosku związanego z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
- dostępu do swoich danych osobowych, 
- sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
- przenoszenia danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją przez Państwa z kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.

7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych zawartych w formularzu kontaktowym nie jest obowiązkowe, jest jednak warunkiem niezbędnym do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.