Warszawa, Mazowieckie

Mamy dla ciebie 101 ofert pracy w Warszawie

Lublin, Lubelskie

Mamy dla ciebie 16 ofert pracy w Lublinie

Lublin, Lubelskie

Mamy dla ciebie 3 ofert pracy w Lublinie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 3 ofert pracy w Cieszynie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 1 ofert pracy w Cieszynie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 1 ofert pracy w Cieszynie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 1 ofert pracy w Cieszynie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 1 ofert pracy w Cieszynie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 1 ofert pracy w Cieszynie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 1 ofert pracy w Cieszynie

Cieszyn, Śląskie

Mamy dla ciebie 1 ofert pracy w Cieszynie

Wypełnienie formularza oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Business Process Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, podanych w formularzu danych osobowych w celu skontaktowania się z Państwem w ramach procesu rekrutacji, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zapytanie ofertowe.

1. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest  Business Process Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-013), ul. Lindleya 16. 
(czytaj więcej...)

1. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest  Business Process Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-013), ul. Lindleya 16. 

2. Inspektor ochrony danych
Z wyznaczonym przez Business Process Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I spółka komandytowa inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail:  rodo@bpointernational.com.

3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do automatycznego podejmowania decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa. Przewidywane kategorie odbiorców danych osobowych to podmioty, w imieniu których udzielamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie m.in. Business Process Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-013), ul. Lindleya 16. 
Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi Państwa zapytania z formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
Przetwarzanie danych może być w niektórych przypadkach konieczne przez czas niezbędny w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami. Jeżeli przepisy prawa nakazują nam usunięcie Państwa danych, będą one przetwarzane do momentu realizacji wniosku o usunięcie danych lub wniosku związanego z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
- dostępu do swoich danych osobowych, 
- sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
- przenoszenia danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją przez Państwa z kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.

7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych zawartych w formularzu kontaktowym nie jest obowiązkowe, jest jednak warunkiem niezbędnym do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.